Sankt Hans

Sankt Hans 2017

Igen i år afholder vi den mest børnevenlige og sjoveste Sankt Hans aften i Aarhus.

Så kom og vær med til at se heksen blive sendt godt afsted.

Program

  • Kl. 18:00: Boderne åbner og vi tænder børnebålet
    • Bag et snobrød
    • Prøv lykken i Fiskedammen
  • Kl. 18.30 Aktiviteter arrangeret af spejderne starter
  • Kl 21.00 Esra Alici Pedersen,  blogger og bl.a. kendt fra En vej – to verdener holder årets båltale.
  • Det store bål tændes.
  • Kl 23.00: Vi siger tak for idag og på gensyn i 2018.

Kaffe, kage, pølser og brød samt øl, vand og vin kan købes hele aftenen.

Se også Facebook

Baggrund for Sankt Hans i Valhalla Gruppe

Skt. Hans arrangement som afholdes på Stadepladsen ved Brabrand sø, og som årligt har hen ved 1000 besøgende fra lokalområdet. Her organiserer forældrene i samarbejde med spejdere og ledere, Tombola, fiskedam, spejderaktiviteter samt salg af øl, pølser, vand og kaffe.

Arrangementet er en af gruppens væsentligste indtægtskilder og bidrager til at vi kan skabe masser af sjovt og inspirerende spejderarbejde for børn og unge i Brabrandområdet.